برنج مژده یکی از برندهای معروف و پرطرفدار است که سالهاست در سفره های ایرانیان و برخی از کشورهای همسایه مثل ترکیه، سوریه و عراق قرار دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره صنعت پخش مژده کلیک نمایید.

 

مدیر شرکت برنج مژده

سالار ساکت
موسس و بنیانگذار

تیم برنج مژده

برنج مژده
اعضای تیم